Niagara / Niagara II

Niagara
1998
C-Prints
36 x 50 cm – (14 x 19.7″)

Niagara-1

Niagara-2

Niagara-3

Niagara-4

Niagara-5Niagara II

1998
C-Prints
36 x 50 cm, (14 x 19.7″)
[3 Boxes with 10 C-Prints: each 15 x 21 cm]

alle Niagara II

Niagara II-6

Niagara II-8

Niagara II-9

Niagara II-4

Niagara II-5